• Bruceloza u psów

   
  Bruceloza jest groźną zakaźną chorobą zwierząt i ludzi, wywoływaną przez bakterie z rodzaju Brucella. Rozwijający się w przebiegu infekcji przewlekły stan zapalny prowadzi najczęściej do zaburzeń w funkcjonowaniu układu rozrodczego, w efekcie czego dochodzi do poronień oraz niepłodności.

  Do rodzaju Brucella należy kilka chorobotwórczych gatunków omawianych bakterii, przy czym każda z nich wywołuje chorobę u określonego – preferowanego przez siebie - gatunku zwierzęcia. Najgroźniejsza wydaje się Brucella abortus, która może prowadzić do zakażenia zarówno u wszystkich zwierząt, jak i u człowieka - w praktyce jednak stanowi przyczynę poważnych zaburzeń w rozrodzie najczęściej tylko u bydła. Brucelozę u owiec wywołuje Brucella ovis, dla kóz najbardziej patogenna jest Brucella melitensis, natomiast u świń najczęściej stwierdza się zakażenia Brucella suis.

  Dla psów specyficznym czynnikiem chorobotwórczym są pałeczki Brucella canis, pozostałe gatunki tych bakterii, choć mogą także prowadzić do zakażenia, wywołują jedynie przejściowe i słabo wyrażone objawy kliniczne, w związku z czym nie odgrywają większego znaczenia w etiologii brucelozy u psów.


  WNIKANIE PAŁECZEK BEUCELLA DO ORGANIZMU

  Na zakażenie pałeczkami Brucella canis wrażliwe są zarówno psy, jak i suki. Choroba przenosi się głównie podczas aktu krycia, ale także drogą pokarmową oraz śródmacicznie – czyli z matki na jej szczenięta w trakcie ciąży lub podczas porodu (zachłyśnięcie się lub połknięcie płynu owodniowego).

  Głównym źródłem zakażenia są chore zwierzęta. U psów drobnoustroje lokalizują się w najądrzach oraz gruczole krokowym (prostata) a z organizmu wydalane są z nasieniem oraz moczem. Intensywne siewstwo zarazka występuje zazwyczaj przez pierwsze 6-8 tygodni po zakażeniu, kiedy w nasieniu stwierdza się bardzo dużo bakterii. W późniejszym czasie brucele mogą być wydalane z nasieniem okresowo, nawet przez 5 lat. Siewstwo bakterii z moczem stwierdza się u psów przez kilka miesięcy po zakażeniu. Suki mogą wydalać zarazek także z mlekiem oraz wypływem z dróg rodnych - podczas cieczki, po porodzie oraz przez 6 tygodni po poronieniu.

  Najwięcej przypadków brucelozy stwierdza się u psów bezpańskich, natomiast u zwierząt utrzymywanych indywidualnie w domach zakażenia zdarzają się sporadycznie. W dużych skupiskach psów, np. w hodowlach, infekcja może szerzyć się bardzo gwałtownie. Do hodowli zarazek zawlekany jest zwykle przez zwierzęta zakażone subklinicznie, tj. psy albo suki, które zainfekowane są pałeczkami Brucella canis ale nie wykazują klinicznych objawów choroby. Zarazek może być także przeniesiony podczas sztucznej inseminacji, przy stosowaniu nie odkażonych wzierników pochwowych, przy przetaczaniu krwi lub na igłach zanieczyszczonych krwią. W większych hodowlach jedna zakażona brucelozą suka może być przyczyną zainfekowania pozostałych psów w bardzo krótkim czasie. Szybkie rozprzestrzenianie się choroby następuje zazwyczaj po pierwszym ronieniu zakażonej suki. Sytuacja taka zazwyczaj ma krytyczne następstwa dla hodowli, ponieważ powoduje konieczność wykluczenia z rozrodu większości zwierząt.

  f3891


  WĘDRÓWKA BAKTERII W ORGANIZMIE

  Brucele wnikają do organizmu głównie poprzez śluzówki układu rozrodczego, błony śluzowe jamy ustnej oraz spojówki. Po penetracji błon śluzowych bakterie pochłaniane są przez komórki żerne (fagocyty) i niesione do regionalnych węzłów chłonnych oraz narządów rozrodczych. Po 1-4 tygodniach od zakażenia zarazek pojawia się we krwi i dochodzi do bakteriemii, która pierwotnie trwa od 6 do 64 dni, a potem z przerwami może trwać nawet kilka lat.

  Brucella canis namnaża się w węzłach chłonnych, śledzionie, wątrobie oraz w narządach rozrodczych, znajdujących się pod okresowym wpływem hormonów płciowych, tj. w ciężarnej macicy, gruczole krokowym oraz najądrzach. Brucele niesione z prądem krwi mogą osiedlać się także w innych narządach wewnętrznych. Lokalizacja zarazków w dyskach międzykręgowych wywołuje discospondylitis (zapalenie kręgów i tarczek międzykręgowych), w gałce ocznej zapalenie błony naczyniowej, w nerkach zapalenie kłębuszków nerkowych a w centralnym układzie nerwowym zapalenie mózgu i opon mózgowych.


  OBJAWY CHOROBY

  Bruceloza psów może mieć postać subkliniczną (utajoną) lub kliniczną - charakteryzującą się zarówno symptomami specyficznymi, jak i objawami mało swoistymi. Infekcja Brucella canis rzadko kiedy prowadzi do poważnej choroby dorosłych psów. Wiele z zakażonych zwierząt nie wykazuje żadnych symptomów schorzenia. Ewentualne objawy zasadniczo występują u psów dojrzałych płciowo i dotyczą przede wszystkim narządów rozrodczych.

  Ronienia u suk pojawiają się w III trymestrze ciąży, zazwyczaj miedzy 40 a 59 dniem po zapłodnieniu. U poronionych, martwych i uległych częściowej autolizie płodów (takich, w których doszło do rozpadu komórek oraz narządów wewnętrznych) stwierdza się obrzęk tkanki podskórnej brzucha oraz liczne wybroczyny. Po poronieniu u suk stwierdza się charakterystyczny brązowy lub zielono-szary wypływ z dróg rodnych, który utrzymuje się zwykle przez około 6 tygodni. Ze względu na stosunkowo długi czas utrzymywania się patologicznego wypływu oraz dużą liczbę obecnych w nim bakterii należy ograniczyć do minimum możliwość kontaktu roniącej suki z innymi zwierzętami i ludźmi.

  W efekcie zakażenia pałeczkami Brucella canis u suk może wystąpić również niepłodność lub obniżenie płodności, wynikające w głównej mierze z zaburzeń w implantacji albo wczesnej resorpcji zarodka. W takich przypadkach zazwyczaj dochodzi do zapłodnienia lecz zarodki lub płody obumierają po 10-20 dniach. Niejednokrotnie stwierdza się także wczesne poronienia, po których suki szybko zjadają swoje płody, przez co ten patologiczny stan zazwyczaj umyka uwadze hodowcy. W rezultacie jedynym symptomem schorzenia są tzw. puste krycia.

  Przyjmuje się, że u około 85% suk, które poroniły z powodu brucelozy następne ciąże mogą być prawidłowe i mogą rodzić się normalne mioty.

  U samców głównym przejawem brucelozy jest bezpłodność. W niektórych przypadkach stwierdza się jednostronne zmiany zapalne jąder oraz najądrzy, powiększenie moszny, a także zapalenie skóry moszny związane z wylizywaniem tej okolicy i towarzyszącymi infekcjami gronkowcowymi. W przewlekłych stanach często dochodzi do jednostronnego lub obustronnego zaniku jąder oraz zapalenia gruczołu krokowego. Nasienie zakażonych psów zwykle zawiera patologicznie zmienione plemniki albo całkowity ich brak (aspermia).

  Nierzadko u psów objawy kliniczne brucelozy pozostają niezauważone bądź schorzenie przebiega w formie podklinicznej. Następstwa utajonego zakażenia występującego u psa będącego reproduktorem mogą być bardzo poważne dla całej hodowli. Psy z bezobjawową formą brucelozy mogą być bowiem istotnym źródłem zakażenia wielu suk podczas krycia.

  Lokalizacja Brucalla canis w tarczkach międzykręgowych wywołuje u psów bóle kręgosłupa, niedowłady lub porażenia kończyn, ataksję (zaburzenia w koordynacji ruchów) i kulawizny. Jeśli bakterie umiejscowią się w gałce ocznej dochodzi do nawrotowych zapaleń błony naczyniowej z wtórną zaćmą.

  Brucelozie psów towarzyszyć mogą ponadto objawy ogólne, takie jak powiększenie węzłów chłonnych, gorączka oraz spadek masy ciała. Jeśli dojdzie do zapalenia mózgu i opon mózgowych pojawiają się także objawy neurologiczne.

  W niektórych przypadkach po 1-3 latach może dojść do samoistnego wyzdrowienia.


  ROZPOZNAWANIE CHOROBY

  Brucelozę należy podejrzewać u każdej suki, która poroniła w III trymestrze ciąży, tj. 1-2 tygodnie przed spodziewanym porodem. Ponadto chorobę tę należy uwzględnić także w diagnostyce różnicowej w przypadku niepłodności, zapalenia jąder i najądrzy u psów, przy zapaleniu skóry moszny oraz przy występowaniu innych niespecyficznych objawów, takich jak zaburzenia widzenia, choroby nerek, kulawizny czy tez uogólnione powiększenie węzłów chłonnych.

  W celu potwierdzenia diagnozy wykonuje się testy serologiczne oraz badanie bakteriologiczne. Diagnostyka serologiczna przy podejrzeniu brucelozy u psów jest bardzo trudna i wykonywana jest jedynie w specjalistycznych placówkach weterynaryjnych, zajmujących się rozrodem psów. Ponadto, wyniki badań serologicznych są z wielu powodów trudne do interpretacji. Przede wszystkim często pojawiają się wyniki nieswoiste ze względu na krzyżowe reakcje z przeciwciałami powstającymi pod wpływem stymulacji innymi bakteriami. Poza tym, badanie serologiczne daje zwykle miarodajne wyniki dopiero po 8-12 tygodniach od zakażenia, w związku z czym przez pierwszy miesiąc infekcji a niekiedy także w późnych stadiach przewlekłego zakażenia często zdarzają się wyniki fałszywie ujemne lub wątpliwe. Bakteriemia pojawia się zwykle okresowo a około 30-60 tygodnia po zakażeniu dochodzić może do trwałego jej zaniku co dodatkowo komplikuje diagnostykę serologiczną.

  Pewną i często ostateczną metodą rozpoznawania brucelozy jest izolacja zarazka z materiału patologicznego pobranego od psów dorosłych, szczeniąt lub z błon płodowych. Bakterie najłatwiej wyizolować jest z krwi pomimo faktu, że ich liczba we krwi jest stosunkowo niewielka. Brucele można izolować także z mleka, moczu, wypływu z dróg rodnych, nasienia oraz tkanek poronionych płodów. Badanie bakteriologiczne wykonywane jest tylko w wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach weterynaryjnych. Ponadto, jednorazowy ujemny wynik posiewu w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do wykluczenia brucelozy. Nierzadko konieczne jest wykonanie badań dodatkowych.


  LECZENIE BRUCELOZY PSÓW

  Bruceloza nie jest chorobą śmiertelną, jednak leczenie zakażonych psów jest bardzo trudne i długotrwałe. Trudności terapeutyczne wynikają przede wszystkim z wewnątrzkomórkowej lokalizacji bakterii, co w istotny sposób ogranicza lub nawet uniemożliwia skuteczne oddziaływanie antybiotyków. Zwierzęta chore powinny być eliminowane z hodowli. Z uwagi na częste nawroty brucelozy po zaprzestaniu podawania leków wskazana jest kastracja psów zakażonych oraz nosicieli. Wydaje się, że nie ma konieczności poddawania chorych psów i suk eutanazji, ponieważ bruceloza stanowi niewielkie zagrożenie ich życia a możliwe jest wyzdrowienie. Po stwierdzeniu brucelozy poleca się równocześnie podjęcie terapii farmakologicznej u wszystkich zwierząt kontaktujących się z chorą suką lub psem. Czasami niezbędne jest leczenie całej hodowli psów.

  Należy zdawać sobie sprawę z tego, że u niektórych zwierząt terapia brucelozy prowadzi do całkowitego wyleczenia – potwierdzonego badaniem bakteriologicznym i serologicznym, podczas gdy u innych, mimo trwającego leczenia, obserwuje się nawroty schorzenia. Czasami leczenie jest całkowicie nieefektywne. Notowane są również przypadki wycofania się objawów klinicznych choroby u samców po leczeniu, pomimo iż drobnoustroje nadal bytują w obrębie prostaty, skąd przenoszone są podczas kopulacji do narządów rozrodczych samic. Suki, u których leczenie przyniosło zanik objawów klinicznych bez całkowitej likwidacji drobnoustrojów mogą rodzić żywe mioty jednak szczenięta będą zakażone bakteriami Brucella canis.


  PROFILAKTYKA

  Dotychczas nie opracowano skutecznych szczepionek przeciwko brucelozie psów. Psy sprowadzane z innych hodowli, szczególnie z krajów w których stwierdzane są przypadki brucelozy, powinny być poddawane 30 dniowej kwarantannie. W tym czasie zwierzę należy przebadać serologicznie w kierunku brucelozy, najlepiej dwukrotnie – na początku i na końcu tego okresu. W wielu krajach zalecane są systematyczne badania serologiczne u psów, które są reproduktorami. Istnieje również możliwość kontroli, czy samiec nie jest zakażony, bezpośrednio przed kryciem za pomocą prostego badania - aglutynacji szkiełkowej z antygenem Brucella canis.

  Wydaje się, że w celu zabezpieczenia się przed wystąpieniem brucelozy u naszych psów warto jest przeprowadzić badanie kontrolne u każdego reproduktora 1-2 razy w roku a u suk hodowlanych przed każdym kryciem.

  Należy podkreślić, że wykrycie zakażenia Brucella canis u psa nie dowodzi jeszcze, że osobnik ten jest źródłem zakażenia w hodowli lub jedynym zainfekowanym zwierzęciem. Dlatego w sytuacji stwierdzenia brucelozy u jednego psa całą hodowle należy poddać badaniom serologicznym a zwierzęta reagujące dodatnio należy izolować i kastrować. Badania powinno prowadzić się aż do momentu uzyskania u wszystkich zwierząt w hodowli trzykrotnie negatywnych wyników testów serologicznych.


  ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA

  Warto pamiętać, że Brucella canis jest bakterią potencjalnie chorobotwórczą także dla człowieka. Ludzie, w szczególności lekarze weterynarii oraz hodowcy, mogą ulegać zakażeniu poprzez kontakt ze zwierzętami, a zwłaszcza z roniącymi sukami. Jakkolwiek choroba przebiega zwykle bezobjawowo, u niektórych osób może wystąpić gorączka, bóle głowy, dreszcze, nudności, złe samopoczucie oraz chudnięcie. W sporadycznych przypadkach pojawiają się komplikacje związane z zapaleniem mięśnia sercowego, opon mózgowych, stawów, wątroby lub innych narządów wewnętrznych. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że człowiek, podobnie jak inne zwierzęta domowe poza psem, jest stosunkowo odporny na zakażenie Brucella canis, a ewentualne objawy chorobowe nie są poważne i zwykle bez problemu poddają się antybiotykoterapii.

   

  źródło: dr n. wet. Aneta Kołodziejczyk - hodowla Atheneum Alter Idem,artykuł zamieszczony w Biuletynie Klubu Doga Niemieckiego – 1/2006

 • Choroba Rubartha

  Choroba Rubartha ( zakaźne zapalenie wątroby psów ) – zakaźna choroba wirusowa, wywoływana przez adenowirus psów typ 1 (CAV-1). Wirus ten jest bezotoczkowy i niewrażliwy na działanie czynników zewnętrznych. W środowisku zewnętrznym potrafi przeżyć nawet do kilku miesięcy. Wirus najchętniej atakuje komórki śródbłonkowe w takich narządów, jak wątroba, nerki, śledziona, i płuca. Wywołuje przy tym charakterystyczne objawy. Po przejściu choroby mogą także pozostać takie objawy jak zmiany w nerkach (reakcje kompleksów immunologicznych) oraz charakterystyczne blue eye - niebieskie oko (zmętnienie rogówki).

  choroba rubartha

  Źródła zakażenia

  Źródłem zakażenia psy chore i bezobjawowi nosiciele. Wydalają wirusa ze śliną, moczem i kałem. Do zakażenia może dojść drogą pokarmową lub kropelkową. Wirus początkowo mnoży się w migdałkach i węzłach chłonnych, a następnie wraz z krwią dostaje się do komórek wątroby i śródbłonka naczyń krwionośnych.

  Przyjmuje się, że zwierzęta po ustąpieniu objawów zapalenia wątroby mogą rozsiewać wirusa nawet przez kolejnych, dziewięć miesięcy. Wirusowe zapalenie wątroby obejmuje dwa typy schorzeń: CAV-1 i CAV-2. Wirusowe zapalenie wątroby typu 2 jest zdecydowanie częściej spotykane. W pierwszej odmianie, głównym źródłem zakażenia mogą być pchły i pomniejsze pasożyty.

  Objawy.

  Rozróżnia się kilka postaci choroby – nadostrą, ostrą, przewlekłą i oczną.

  • Postać nadostra – spotkać się z nią można głównie u młodych i nieszczepionych psów. W tym przypadku dochodzi do nagłej śmierci zwierzęcia, dlatego bardzo często pozostaje ona nierozpoznana (właściciel podejrzewa zatrucie bądź wypadek). W tej postaci śmiertelność psów wynosi 100%.

  • Postać ostra – trwa 5-7 dni. Objawy to gorączka (39-41'C), biegunka, wymioty, bóle brzucha, zapalenie migdałków i gardła, powiększone węzły chłonne, kaszel, krwawe wylewy i wybroczyny. Podczas znacznego uszkodzenia wątroby występują również objawy nerwowe. Na błonach śluzowych widać zażolcenie. Czasem pojeawia sie jednocześnie postac oczna, tzw ''niebieskie oko''. Postać ta uśmierca 50% zwierząt, jednak przy intensywnym leczeniu można wyleczyć 90% z nich.

  • Postać przewlekła – oznacza przewlekłe zapalenie wątroby. Spotkać się z nią można głównie u psów posiadających częściową odporność. Może doprowadzić do długotrwałej i łagodnej infekcji, w wyniku której występuje zwłóknienie wątroby.

  • Postać oczna – może wystąpić przy postaci ostrej lub w momencie zdrowienia. Objawia się obrzękiem rogówki, która staje się mętna i szaro-niebieska (niebieskie oko) oraz zapaleniem błony naczyniowej oka.

   Bardzo często objawami towarzyszącymi chorobie jest zapalenie nerek oraz zaburzenia krzepnięcia.

  Rozpoznanie.

  Chorobę Rubartha można podejrzewać u każdego młodego i nieszczepionego psa, u którego wystąpiły takie objawy, jak gorączka i zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Weterynarz może wykonać badania krwi oraz moczu, które pomogą w postawieniu prawidłowej diagnozy.

  Leczenie.

  Polega ono na złagodzeniu objawów choroby, zapobieganiu infekcjom wtórnym i pomocy w regeneracji zakażonych narządów. Należy odpowiednio nawadniać psa, podawać mu antybiotyki, leki osłaniające wątrobę, a kiedy to niezbędne, także leki przeciwbólowe, przeciwwymiotne i przeciwbiegunkowe. W przypadku zaburzeń krzepnięcia potrzebne jest przetoczenie osocza krwi.

  Zapobieganie.

  Aby zapobiec zakaźnemu zapaleniu wątroby psów, należy przeprowadzać regularne szczepienia ochronne. Pierwsze szczepienie szczenięcia przeprowadza się w wieku 8-10 tygodni, kolejne 3-4 tygodnie później. Najczęściej stosuje się szczepionki złożone, które zapobiegają również innym chorobą zakaźnym (nosówka, parwowiroza itp.).

  Dla ludzi wirus choroby Rubartha nie jest niebezpieczny, stwierdzono jednak przeciwciała co pozwala sądzic, ze ludzie pzechodzą bezobjawowe zapalenie wątroby.

   

   

   

 • Choroby zakaźne

 • Leptospiroza

  Leptospiroza (Leptospirosis) jest wysoce zakaźną i zaraźliwą chorobą zwierząt i ludzi wywoływaną przez bakterie z rodzaju Leptospira. Nosicielami i siewcami zarazków są głównie myszy i szczury, u których nie występują objawy kliniczne. Rozsiane w środowisku Leptospiry atakują przede wszystkim bydło, owce, kozy, świnie, konie, psy, koty i zwierzęta dziko żyjące, od których zarazić się mogą ludzie.

  Obecnie najczęstszą przyczyną choroby u człowieka są bakterie z grupy serologicznej Leptospira interrogans, a wewnątrz tej grupy przede wszystkim dwa serotypy – L. icterohaemorrhagiae, wywołujące chorobę Weila, której źródłem zarażenia są przede wszystkim szczury oraz L. canicola, wywołujące chorobę stuttgarcką, którą człowiek zaraża się od psów. Zakażenia mogą mieć przebieg ostry lub przewlekły, a w trakcie infekcji atakowanych jest wiele narządów, najczęściej wątroba, nerki i układ nerwowy. Stopień uszkodzenia narządów zależy od typu zarazka, a głównymi objawami są nagła gorączka, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, następnie żółtaczka, anemia oraz zaburzenia czynności nerek. Zakażenia następują sporadycznie, ale niektóre cięższe przypadki mogą być śmiertelne, dlatego nie należy lekceważyć tej jednostki chorobowej.

   

  leptospiroza

   

  Leptospiry są to ruchliwe bakterie o spiralnym kształcie, dlatego nazywane są także krętkami. Są długie, ale ich szerokość jest niezwykle mała (mniejsza niż wynosi średnia wartość długości fali światła), dlatego nie są widoczne w normalnym świetle pod mikroskopem (widać je dopiero po wybarwieniu i zastosowaniu kondensatora ciemnego pola). Bakterie te są oporne na niskie temperatury, ale bardzo wrażliwe na wysychanie i promieniowanie UV, dlatego szybko giną poza zarażonym organizmem. Są ponadto mało oporne na działanie wielu czynników fizykochemicznych. Tylko w wodzie i wilgotnej ziemi mogą przeżywać, zachowując właściwości chorobotwórcze ponad 20 dni, dlatego szczególną rolę w rozprzestrzenianiu leptospiroz odgrywa zakażona woda (ścieki, kanały, zbiorniki wodne), podmokła zakażona ziemia, zakażone zarazkami tereny zakładów przemysłu spożywczego (rzeźnie, przetwórnie, gospodarstwa mleczarskie). Wymienione warunki sprzyjają występowaniu i gromadzeniu się gryzoni, które stanowią główny naturalny rezerwuar drobnoustrojów, a dzięki temu sprzyjają długotrwałemu przetrwaniu i krążeniu w środowisku tych zarazków. U gryzoni nawet silne zakażenie leptospirami nie powoduje widocznych objawów choroby, a powszechne występowanie tych zwierząt powoduje, iż stanowią one potencjalną groźbę wybuchu choroby. Zarazki wydalane są do środowiska z moczem i nasieniem nosicieli bezobjawowych lub chorych zwierząt, a w przypadku wystąpienia posocznicy również ze śliną.

  Zakażenie następuje przeważnie pośrednio przez kontakt zwierząt i ludzi z zakażonym środowiskiem. Może nastąpić również poprzez bezpośredni kontakt zwierząt i ludzi z zakażonym zwierzęciem, ale również źródłem zakażenia dla zwierząt mogą być zakażeni ludzie, natomiast choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka. Pewną rolę w szerzeniu się leptospirozy odgrywają bierni przenosiciele biologiczni, np. ektopasożyty. Do organizmu zwierząt i ludzi krętki dostają się najczęściej przez uszkodzoną skórę (otarcia, rany), spojówki i błony śluzowe naturalnych otworów ciała oraz poprzez przewód pokarmowy wraz z zanieczyszczonym pokarmem. Bakterie po wniknięciu do organizmu drogą naczyń krwionośnych za pośrednictwem krwi roznoszone są po całym organizmie i wędrują do narządów miąższowych, głównie wątroby, gdzie się osiedlają i namnażają, wywołując posocznicę, a uwolnione z Leptospir hemotoksyny uszkadzają naczynia krwionośne i niszczą czerwone krwinki, powodując żółtaczkę i niedokrwistość. Efektem działania patogennego Leptospir i intoksykacji organizmu jest niewydolność i trwałe uszkodzenie narządów miąższowych. Po pewnym czasie, wraz z powstawaniem swoistych przeciwciał, bakterie znikają z krwioobiegu i osiedlają się w kanalikach krętych nerek, wywołując zaburzenia czynności nerek i pojawiają się w moczu, co prowadzi do dalszego rozprzestrzeniania się choroby w środowisku.

  Leptospiroza jest poważną chorobą przede wszystkim psów, u których występuje jawna postać choroby, nazywana tyfusem psim. Zwierzęta zakażają się najczęściej drogą pokarmową, przez błony śluzowe naturalnych otworów ciała oraz nawet nieuszkodzoną skórę. Istnieje też możliwość zakażenia podczas kopulacji oraz zakażenia śródmacicznego. Przebieg zakażenia zależy w dużej mierze od wieku i stanu odporności zwierząt oraz dawki i zjadliwości szczepu zakażającego. U młodych psów choroba występuje z wyraźnymi objawami klinicznymi, podczas gdy u starszych psów przebiega częściej bezobjawowo.

  Objawy.

  Leptospiroza psów przebiega w postaci ostrej, podostrej i przewlekłej.

  Pierwszą postacią jest postać jelitowo-żołądkowa, zwana żółtaczkową. Cechuje się ona:

  • krótkotrwałą, ale bardzo wysoką gorączką,
  • apatią,
  • wymiotami,
  • biegunką, która często jest krwista,
  • przekrwieniem spojówek,
  • drżeniem mięśni,
  • sztywnością kończyn,
  • brązową barwą języka,
  • żółtaczką,
  • pomarańczowym moczem.

  W tej postaci śmierć zwierzęcia następuje kilka dni od zachorowania, lecz część zwierzaków wraca do zdrowia. Kolejną postacią choroby jest postać nerkowa, zwana podostrą. Jej charakterystyczne cechy to:

  • zapalenie nerek,
  • nieprzyjemny zapach pyska,
  • krwawe wymioty,
  • szklisty kał,
  • martwica końca języka.

  W tej odmianie śmiertelność zwierząt jest zależna od właściwej opieki. Jednak czas rekonwalescencji jest w większości przypadków bardzo długi. Ostatnią postacią leptospirozy jest postać posocznicowa, czyli nadostra. Cechuje się ona:

  • wysoką gorączką,
  • silnym, widocznym osłabieniem,
  • wymiotami,
  • widocznymi dusznościami,
  • uszkodzeniem serca,
  • krwawieniem z dziąseł,
  • wybroczynami na błonie śluzowej warg i skórze

  Ta odmiana choroby jest najbardziej niebezpieczna, gdyż śmierć zwierzęcia następuje w przeciągu zaledwie kilku godzin od zakażenia.

  Nosicielstwo leptospiry może się utrzymywać nawet przez kilka lat. 

  Infekcji u psów można zapobiec poprzez szczepienia, innych gatunków zwierząt nie szczepi się przeciw tej chorobie.

  Przeniesienie choroby z psa na człowieka jest rzadkie, ale nie jest wykluczone, zwłaszcza w przypadku zwierząt nieznanego pochodzenia. Szczepienia nie tylko zapobiegają rozwinięciu się choroby u psów, ale także przerywają transmisję wirusa, co wyklucza potencjalne zakażenie się tą groźną chorobą współżyjących ze zwierzętami ludzi. Szczepienia powinno się wykonywać zgodnie z programem szczepień psów zaczynając od 10-12 tygodnia życia szczenięcia, kolejne szczepienie powinno być powtórzone po 3-4 tygodniach, w celu indukcji odpowiedzi układu odpornościowego, a następnie powinno się szczepić psy regularnie raz w roku szczepionkami skojarzonymi (zawierającymi antygeny wielu czynników zakaźnych).  Oodnotowywane są przypadki wstrząsów poszczepiennych.

  Należy również pamiętać o okresowym zabezpieczaniu zwierząt przed pasożytami zewnętrznymi, które jako bierni przenosiciele biologiczni różnych mikroorganizmów odgrywają także pewną rolę w szerzeniu się leptospirozy.

   

   


  Lecznica dla Zwierząt HOMEOPATIA - http://zwierzetadomowe.com

 • Nosówka psów

  nosowka
  Nosówka ( febris catarrhalis et nervosa canum, canine distemper ) jest wysoce zaraźliwą, ogólnoustrojową chorobą zakaźną. Przebiega z objawami nieżytu błon śluzowych układu oddechowego i przewodu pokarmowego, którym mogą towarzyszyć komplikacje neurologiczne, zmiany skórne i wtórne zakażenia. Obecnie dzięki pracy lekarzy weterynarii na całym świecie, mającej na celu edukację właścicieli i prowadzenie regularnej profilaktyki, choroba ta jest opanowana. Jednak mimo to okresowo obserwuje się nasilenie zachorowań, również w krajach rozwiniętych, gdzie większość psów jest szczepiona i bezpańskich zwierząt jest niewiele

  Nosówka występuje powszechnie na całym świecie. W Polsce należy nadal do najważniejszych chorób wirusowych psów i psowatych, ale podatne są na nią również zwierzęta zaliczane do rodziny łasicowatych, szopowatych, hienowatych, niedźwiedziowatych, a także foki, morświny oraz delfiny. U kotów domowych infekcja przebiega bezobjawowo, natomiast wielokrotnie obserwowano ciężkie, śmiertelne zachorowania u dużych egzotycznych kotowatych. Zgodnie z prawidłowościami krążenia czynników zakaźnych w przyrodzie, na początku epizootii nosówki występują liczne zachorowania z dużą śmiertelnością, natomiast zwierzęta, które przechorowały lub przeszły bezobjawową infekcję, nabywają długotrwałą odporność. Z czasem rośnie więc w populacji odsetek zwierząt odpornych i wobec braku długotrwałych siewców wirusa nosówki epizootia stopniowo wygasa. Zdarzają się jedynie zakażenia sporadyczne, głównie u zwierząt młodych. Ponieważ kontakty z zarazkiem stają się coraz rzadsze, coraz mniej zwierząt ma okazję się uodpornić, znowu więc z roku na rok rośnie odsetek osobników wrażliwych, aż epizootia wybucha ponownie. W ten sposób nosówka, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, przebiega cyklicznie, nasilając się mniej więcej co 3 lata. Upowszechnione w latach sześćdziesiątych szczepienia przeciw nosówce okazały się bardzo skuteczne, spowodowały stopniowy spadek ilości zachorowań narażonych na infekcję zwierząt i zniosły cykliczność wybuchów epizootii.

  CDV – wirus nosówki psów.

  Przyczyną choroby jest wirus nosówki psów (canine distemper virus – CDV), należący do rodzaju Morbillivirus, rodziny Paramyxoviridae. Jest on antygenowo ściśle spokrewniony z wirusem odry ludzi, pomoru bydła i małych przeżuwaczy, wirusem nosówki fok, delfinów i morświnów oraz morbiwirusami koni. Wirus nosówki psów jest pod względem antygenowym tak podobny do wirusa odry ludzi, że przez długi czas służył w USA do produkcji bezpiecznej szczepionki przeciw odrze ludzkiej. Preparatami zawierającymi wirus odry ludzi można szczepić psy, co umożliwia wcześniejsze uodpornienie czynne szczeniąt. Wirus nosówki występuje w postaci jednego serotypu, natomiast pojawiają się znaczne różnice w patogenności poszczególnych izolatów, co klinicznie manifestuje się różnym okresem inkubacji choroby, czasem jej trwania, stopniem nasilenia objawów, zróżnicowaną predylekcją do tkanek i wskaźnikiem śmiertelności. Szczepy wirusa, mimo że wykazują odmienne właściwości biologiczne, jednakowo reagują ze swoistymi przeciwciałami monoklonalnymi.

  Odporność wirusa.

  Wirus nosówki wykazuje małą oporność na działanie czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Szybko traci żywotność pod wpływem promieni UV, a temperatura 45oC inaktywuje go w przeciągu 10 minut. Jest wrażliwy na rozpuszczalniki organiczne (eter, chloroform), większość środków dezynfekcyjnych (3 proc. NaOH, 0,5 proc. fenol, 0,1proc. formalina) oraz pH poniżej 4,5 i powyżej 9,0. Natomiast znaczną oporność wykazuje na wysuszanie i działanie niskich temperatur (w stanie zliofilizowanym w temp. 4oC zachowuje swą zjadliwość przez 12 miesięcy, a zamrożony zachowuje zakaźność latami).

  U źródeł.

  Źródłem wirusa jest zakażone wrażliwe zwierzę, które może być siewcą do 3 miesięcy, niezależnie czy infekcji towarzyszą objawy chorobowe, czy nie. Nie występuje więc długotrwałe siewstwo, mimo iż zarazek może przetrwać w ośrodkowym układzie nerwowym lub siatkówce oka gospodarza do kilku lat. Choć wirus nosówki psów występuje obecnie często u lisów i kun zamieszkujących okolice dużych miast, to jednak pies jest podstawowym rezerwuarem tego zarazka, czyli populacją zapewniającą jego przetrwanie. Na chorobę wrażliwe są wszystkie nieszczepione psy wszystkich ras w każdym wieku, najwrażliwsze są jednak szczenięta w wieku 3-6 miesięcy po utracie przeciwciał matczynych. U psów dorosłych szczepionych nieregularnie poziom swoistych przeciwciał obniża się tak znacznie, że w stanach stresu lub immunosupresji może dochodzić do infekcji.

  Drogi zakażenia.

  Choroba szerzy się głównie drogą kropelkową, przez aerozol wydzielin układu oddechowego zwierzęcia, będącego w pierwszej fazie zakażenia. Do infekcji dochodzi również przez kontakt bezpośredni, w trakcie kontaktu siewcy z osobnikiem podatnym na infekcję oraz śródmacicznie. Zakaźny wirus, choć w dużo mniejszych ilościach, wydalany jest ze wszystkimi wydzielinami i wydalinami (wypływy z nosa i worków spojówkowych, ślina, mocz), w których w warunkach naturalnych jest aktywny do kilku dni. Dlatego do zarażenia może dochodzić również za pośrednictwem skażonej karmy i przedmiotów drogą pokarmową. Możliwe jest też przeniesienie zarazka na rękach, butach lub ubraniu, ale ma to mniejsze znaczenie, gdyż wirus jest dość wrażliwy na czynniki środowiska zewnętrznego.

  Przebieg nosówki.

  Główną bramą wejścia dla infekcji jest nabłonek układu oddechowego, z którego zarazek przenika do układu limfatycznego (migdałki, węzły chłonne), gdzie replikuje przez pierwszych kilka dni. Wynikiem proliferacji wirusowej jest skok gorączki i immunosupresja, która jest ważnym czynnikiem determinującym dalsze losy procesu. Niejednokrotnie już 2. dnia dochodzi do wiremii, po czym zarazek wraz z makrofagami i limfocytami dociera do innych skupisk tkanki limfatycznej. Następnie między 8. i 9. dniem od początku infekcji dochodzi do zakażenia wszystkich komórek nabłonkowych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, ośrodkowego układu nerwowego, skóry oraz gruczołów wydzielana wewnętrznego i zewnętrznego. U zwierząt, u których rozwija się dobra komórkowa odpowiedź immunologiczna i występuje wysoki poziom przeciwciał neutralizujących, wirus eliminowany jest z organizmu przed upływem 14 dni, nie rozwijają się kliniczne objawy nosówki i pozostaje długotrwała odporność. Natomiast u zwierząt z niskim poziomem odporności dochodzi do replikacji wirusa w zajętych narządach i pojawienia się z ich strony objawów klinicznych. Wiele psów pada między 2. a 4. tygodniem po zakażeniu, w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego albo na skutek powikłań wtórnych infekcji.

  Przebieg nosówki jest bardzo zróżnicowany. Okres inkubacji trwa od 3 do 7 dni. W typowym ostrym przebiegu choroby zaobserwować można dwufazową gorączkę. Nosówka zaczyna się krótkotrwałym wzrostem temperatury w granicach 39,5oC-41,5oC i lekkim pogorszeniem samopoczucia, równocześnie we krwi występuje leukopenia, a zwłaszcza limfopenia. Pierwsza faza gorączki ustępuje na kilka dni i często bywa niezauważona, po czym, po następnych kilku dniach, kiedy poprawia się stan ogólny, pojawia się druga faza gorączki, trwająca tydzień lub dłużej. W tym czasie występuje apatia, brak apetytu, zapalenie nosa i spojówek z surowiczo-śluzowymi wypływami (wokół oczu wypadają włosy i tworzy się charakterystyczna obrączka) oraz biegunka. Wtedy na ogół zwierzęta trafiają do zakładów leczniczych. Z punktu widzenia klinicznego nosówkę można podzielić na postacie, choć często nakładają się one na siebie.

  Postać oddechowa jest najczęściej występującą formą. Na początku pojawia się obfity, ropny wysięk z nosa, który utrudnia oddychanie. Następnie rozwija się nieżytowe zapalenie krtani, oskrzeli i odoskrzelowe zapalenie płuc. Wśród objawów klinicznych zaobserwować można katar, kaszel, a zwierzęta zachowują się tak, jakby coś utkwiło im w gardle. Osłuchiwaniem stwierdza się zaostrzony szmer oskrzelowy, badaniem radiologicznym natomiast zmiany świadczące o śródmiąższowym zapaleniu płuc. Ostatnim etapem jest pojawienie się duszności, która nasilając się, może doprowadzić do zapaści krążeniowej.

  W postaci żołądkowo-jelitowej dochodzi do zapalenia gardła, migdałków i nieżytu żołądka oraz jelit. Widoczna jest depresja, występują wymioty, biegunka i bolesne parcie na stolec. Kał jest cuchnący z dużą ilością śluzu, często z domieszką krwi. W wyniku dużej utraty płynów i braku pragnienia szybko dochodzi do odwodnienia i wyniszczenia. Po dołączeniu się wtórnych infekcji bakteryjnych następuje skok gorączki, z nieżytu błon śluzowych rozwija się zapalenie o charakterze śluzowo-ropnym i wszystkie opisane objawy ulegają zaostrzeniu.

  Postać oczna może rozwijać się równolegle z innymi objawami nosówki, a objawia się nadmiernym łzawieniem i światłowstrętem, suchym zapaleniem rogówki i spojówki oraz owrzodzeniami na rogówce, mogącymi doprowadzać do perforacji. Może też dochodzić do zmian w tęczówce oka i zwiększonego odbijania światła przez błonę odblaskową oka. Zapalenie nerwu wzrokowego charakteryzuje się nagłą utratą wzroku i rozszerzeniem źrenic z zapaleniem naczyniówki i siatkówki oka.

  Postać skórna objawia się zaczerwienieniem skóry słabo owłosionych okolic ciała oraz występowaniem krost i pęcherzyków na skórze brzucha, ud, wewnętrznej strony małżowin usznych, które zasychając, tworzą delikatne strupy. Może dochodzić również do stanów zapalnych zewnętrznych przewodów słuchowych, a w przypadku dużej immunosupresji jako powikłanie może wystąpić nużyca.

  Inną, późno pojawiającą się postacią zmian skórnych jest choroba twardej łapy, charakteryzująca się nadmiernym rogowaceniem opuszek palców i nabłonka lusterka nosa. Skóra w tych miejscach staje się sucha, szorstka i spękana. Postać ta przebiega często równolegle z objawami neurologicznymi i towarzyszy innym objawom nosówki lub następuje w 1.-3. tygodniu po uogólnieniu się choroby.

  Postać nerwowa jest skutkiem wniknięcia wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, a objawy zależą od wieku zwierzęcia, jego statusu immunologicznego i od właściwości neurotropowych oraz immunosupresyjnych zakażającego szczepu zarazka. Prawdopodobnie przy każdej infekcji wirusem nosówki dochodzi do przełamania bariery krew-mózg i zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, ale średnio w 50% przypadków zarazek jest szybko eliminowany przez mechanizmy odpornościowe, skutkiem czego uszkodzenia są minimalne i nie pojawiają się objawy nosówki nerwowej. U szczeniąt wirus może wywoływać martwicę neuronów z ostrymi objawami zapalenia mózgu. Zmiany te przy dłuższym trwaniu choroby są podstawą rozwinięcia się przewlekłego procesu zapalnego mózgu i opon mózgowych. Proces może obejmować zarówno istotę szarą, jak i białą. W przypadku szczepów atakujących istotę szarą ośrodkowego układu nerwowego objawy neurologiczne przebiegają ostrzej, związane są ze stanami zapalnym mózgu, zanikiem neuronów i obejmują kurcze mięśni kończyn oraz twarzy, konwulsje charakteryzujące się ślinotokiem i kłapaniem żuchwy. Skurcze miokloniczne mogą występować jako jedyny objaw nerwowy i pojawiać się również podczas snu. Zmiany w istocie białej, wywoływane przez inne szczepy wirusa, rozwijają się wolniej, związane są głównie z demielinizacją włókien nerwowych i objawiają się drżeniem mięśni, niedowładami i porażeniami. Często zaczynają się ataksją tylnych kończyn z tendencją do niedowładów i porażeń wstępujących, doprowadzając też do nietrzymania moczu i kału. Wraz z upływem czasu napady stają się coraz częstsze i ostrzejsze, zwierzęta mogą upadać na bok i wykonywać ruchy wiosłujące kończynami. Dość często występuje też mimowolne oddawanie moczu i kału. Sztywność karku i przeczulica dotykowa towarzyszy zapaleniu opon mózgowych i zajęciu zarówno istoty szarej, jak i białej. Na skutek wzrostu ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego zwierzęta mogą odczuwać ciągły ból. U szczeniąt zakażonych śródmacicznie objawy nerwowe pojawiają się w ciągu pierwszych 4-6 tygodni życia, a u tych, które przeżyją, rozwijają się zaburzenia na tle immunologicznym. Niekiedy szczenięta zarażone śródmacicznie rodzą się martwe.W rzadkich przypadkach u zwierząt starszych i odporniejszych dochodzi do nieropnego zapalenia mózgu i opon mózgowych z demielinizacją włókien nerwowych i rozwojem odczynów autoimmunologicznych. Cechuje się ono ataksją, ruchami przymusowymi, takimi jak zapieranie się głową o ściany i inne przedmioty stałe, bezustanne i bezcelowe chodzenie oraz ruchami nieskoordynowanymi i nadmiernym zakresem ruchów. Nie obserwuje się objawów konwulsji i skurczów mięśniowych. Ta postać nosówki nazywana jest zapaleniem mózgu psów starych i najprawdopodobniej związana jest z przebyciem nosówki przez zwierzę przed wielu laty. Przebieg choroby może być również łagodny ze słabo zaznaczonymi objawami, przypominającymi kaszel kenelowy. Obserwuje się wówczas, oprócz objawów ogólnych, obustronny surowiczy wypływ z oczu i nosa, kaszel, czasem duszność. Choroba może mieć również bardzo ciężki przebieg z całym szeregiem objawów miejscowych oraz ogólnych, nakładaniem się na siebie różnych postaci choroby i śmiertelnością sięgającą 80%. Choroba trwa od dwóch do kilku tygodni, a nawet miesięcy. Dość częstym jej następstwem są trwale utrzymujące się objawy neurologiczne. W bardzo rzadkich przypadkach w 1.-2. tygodniu po szczepieniu szczepionkami zawierającymi wirusy atenuowane może wystąpić poszczepienne zapalenie mózgu. Przebiega ono z objawami konwulsji, zaburzeniami w zachowaniu, ślepotą i przeważne kończy się śmiercią. Około 25-75% psów przechorowuje nosówkę bezobjawowo, czego późnym następstwem może być padaczka, suche zapalenie rogówki, utrata węchu lub nadmierne rogowacenie kończyn i nosa. Natomiast zakażenie szczeniąt w okresie przed pojawieniem się zębów stałych może powodować trwałe uszkodzenie szkliwa i zmianę jego zabarwienia na brązowe, a także zaburzenia rozwoju kośćca. Po wyzdrowieniu zwierzęta nabywają długotrwałej i wysokiej odporności na reinfekcję, a przeciwciała utrzymują się prawdopodobnie do końca życia. Potomstwo odpornych suk chronione jest od 6 do 12 tygodni przez odporność bierną.

  Rozpoznanie.

  Nosówka powinna być brana pod uwagę w każdym przypadku stanów gorączkowych u szczeniąt w wieku 3-6 miesięcy po utracie przeciwciał matczynych, zwłaszcza osobników nieszczepionych. W większości przypadków rozpoznanie można postawić na podstawie charakterystycznych objawów klinicznych, takich jak gorączka, nieżytowe stany zapalne błon śluzowych oraz współistniejące objawy neurologiczne, a także rutynowych badań dodatkowych i oceny radiologicznej. Zdarzają się jednak przypadki późnego pojawienia się symptomów choroby. Obraz kliniczny może się również zmieniać w przypadku wtórnych powikłań bakteryjnych, innych infekcji wirusowych lub inwazji pasożytniczych. W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli, glistnicę, parwowirozę, leptospirozę, zakaźne zapalenie wątroby, wściekliznę chorobę Aujeszkyego i odkleszczowe zapalenie mózgu, dlatego wstępne rozpoznanie powinno zostać potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Przyżyciowo bada się utrwalone rozmazy komórek nabłonka spojówki, migdałków, pochwy, leukocyty i osad moczu pobrane w pierwszych trzech tygodniach trwania choroby. Pośmiertnie do badania pobiera się próbki płuc, mózgu, migdałków, węzłów chłonnych, śledziony, żołądka, dwunastnicy, pęcherza moczowego. Do wykazania antygenu wirusowego lub całek wtrętowych stosuje się odczyn immunofluorescencji i badanie histopatologiczne. Wprowadzono również bardzo czuły test PCR oraz test ELISA do wykrywania swoistych dla nosówki przeciwciał surowiczych klasy IgM. Izolacji wirusa w diagnostyce rutynowej dokonuje się tylko przy podejrzeniu poszczepiennego zapalenia mózgu, ze względu na łatwe namnażanie się szczepów szczepionkowych w przeciwieństwie do szczepów dzikich. Można wykonywać również próbę biologiczną na fretkach, które przeżywają zakażenie szczepem szczepionkowym, natomiast zakażenie zjadliwym szczepem terenowym jest dla nich śmiertelne.

  Układ odpornościowy.

  Z uwagi na fakt, że chore psy są głównym źródłem wirusa, należy je izolować od osobników zdrowych przez cały okres choroby i do 3 tygodni po klinicznym wyzdrowieniu. W pierwszej fazie trwania choroby można podawać przeciwnosówkowe surowice odpornościowe lub swoiste frakcje globulinowe. Przeciwciała zawarte w tych preparatach działają tylko w stadium wiremii na wirusa nosówki obecnego w płynach ustrojowych. W następnej fazie rozwoju choroby, gdy wirus umiejscawia się we wnętrzu komórek, prowadzi się leczenie objawowe, zmierzające do ograniczenia wtórnych infekcji, utrzymania równowagi elektrolitowej, podtrzymania ogólnoustrojowej homeostazy oraz łagodzenia objawów ogólnych i nerwowych. Dlatego terapia powinna obejmować zazwyczaj stosowanie antybiotyków, płynów elektrolitowych, energetycznych i preparatów mineralno-witaminowych, środków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych (NLPZ i glikokortykosteroidy) oraz przeciwdrgawkowych. Można również starać się nieswoiście pobudzić układ odpornościowy zwierzęcia poprzez podawanie leków immunomodulujących. Ważnym elementem jest również utrzymywanie właściwej higieny i miejscowe leczenie zajętych przez chorobę śluzówek i skóry. Dawniej zalecano również dożylne podanie monowalentnej szczepionki zawierającej żywy atenuowany wirus bezpośrednio przed ekspozycją lub w ciągu pierwszych 4 dni po zakażeniu, co miało chronić zwierzęta przed zachorowaniem. Nie ma jednak dowodów na to, by podanie wirusa szczepionkowego psu już zarażonemu mogło powstrzymać lub złagodzić proces chorobowy. Leczenie nie jest swoiste, a jego efekty bywają różne, w zależności od zaawansowania choroby.

  Program szczepień.

  W zapobieganiu nosówki najważniejsze znaczenie mają szczepienia ochronne zwierząt zdrowych w celu uniknięcia rozwoju infekcji. Obecnie najczęściej stosowane są szczepionki żywe atenuowane (osłabione), które w zależności od producenta zawierają różne szczepy wirusa nosówki psów w różnych mianach. Ze względu na podobieństwo antygenowe wszystkich biotypów wirusa nosówki, szczepienie którąkolwiek z dostępnych obecnie szczepionek powinno zapewnić właściwą ochronę przed wszystkimi biotypami. Szczepionki przeciwnosówkowe z atenuowanym wirusem są bardzo bezpieczne, a niepożądane reakcje poszczepienne zdarzają się wyjątkowo rzadko. Innym ich rodzajem są szczepionki rekombinowane wektorowe, zawierające wirus ospy ludzi. Charakteryzuje się ona wysoką skutecznością i większą nieszkodliwością niż szczepionki żywe atenuowane, a także wykazuje większą skuteczność w przełamywaniu odporności biernej u zwierząt młodych. Szczepionki inaktywowane (zabite) nie są skuteczne, więc nie powinny być stosowane.

  Ze względu na dużą powszechność wirusa w środowisku, powinno się szczepić wszystkie zwierzęta podatne na infekcję w określonych odstępach czasu do końca ich życia szczepionkami zawierającymi wirus żywy atenuowany. Zwierzęta poddawane szczepieniom powinny być w pełni zdrowe, gdyż stany zapalne i podwyższona temperatura mogą obniżać skuteczność szczepień, a wręcz być przyczyną powikłań poszczepiennych. Immunizacja szczeniąt jest skuteczna, jeżeli w ich surowicy nie ma już przeciwciał matczynych. Czas pierwszego szczepienia szczeniąt może być dokładnie ustalony na podstawie znajomości miana swoistych przeciwciał w surowicy ciężarnej suki w dniu porodu. Miano przeciwciał w surowicy szczeniąt stanowi 77% przeciwciał matczynych i zmniejsza się o 50% co 8,4 dnia. Rutynowo szczepienia szczeniąt zaczyna się w wieku około 6 tygodni i powtarza dwukrotnie w 2-, 4-tygodniowych odstępach do ukończenia przez szczenię 14. tygodnia życia, a następnie powtarza po roku. Nie zaleca się stosowania szczepionek zawierających żywy atenuowany wirus u szczeniąt poniżej 4. tygodnia życia, jeżeli nie otrzymały one siary. Na rynku dostępne są również szczepionki zawierające zwiększoną ilość antygenu wirusowego do stosowania w 6.-8. tygodniu życia szczeniąt, u których utrzymuje się jeszcze poziom przeciwciał matczynych (okres luki immunologicznej). Do niedawna zalecano coroczne powtarzanie szczepień u zwierząt dorosłych, jednak ostatnie dane naukowe dowodzą, że po prawidłowo przeprowadzonym programie szczepień szczeniąt kolejne rewakcynacje nie powinny być prowadzone częściej niż co 3 lata. Dzikie i egzotyczne zwierzęta wrażliwe na nosówkę powinno się szczepić szczepionkami rekombinowanymi wektorowymi.

  Szczepionki przeciw nosówce należą do najskuteczniejszych w weterynarii i zabezpieczają zwierzęta przed chorobą, niezależnie od dawki wirusa, na którą pojedynczy osobnik może zostać narażony. Trzeba jednak mieć świadomość, że żadna szczepionka nie jest w stanie zabezpieczyć w 100% objętej szczepieniami populacji. Poza tym odsetek objętych szczepieniami psów i regularność ich wykonywania są bardzo różne w różnych środowiskach, a tu odgrywają rolę z pewnością świadomość właścicieli, a także względy finansowe. Dlatego epizootie nosówki powtarzają się okresowo na całym świecie, mimo prowadzenia szczepień. Jednak nosówka jest chorobą zbyt groźną, by warto było ryzykować fałszywe oszczędności, ponieważ koszt jej leczenia jest dużo większy niż cena szczepień, a ponadto często terapia ostrego przebiegu tej choroby okazuje się nieskuteczna. I w tym miejscu znacząca jest nasza rola, jako lekarzy weterynarii, mająca na celu odpowiednią edukację właścicieli i prawidłowe przeprowadzanie programów szczepień zwierząt zgodnie z dewizą, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

   

   

   

  Bibliografia:Zenon Wachnik, Zarys chorób zakaźnych zwierząt, 1983 r.Antoni Schollenberger, J. Michał Sadowski, Mikrobiologia i choroby zakaźne zwierząt, 1985 r.Tadeusz Frymus, Choroby zakaźne psów, 1999 r.Stansław Winarczyk, Zbigniew Grądzki, Choroby zakaźne zwierząt domowych z elementami zoonoz, 2000 r.Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro, Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz, 2005 r.WSAVA, Zalecenia do szczepień psów i kotów, 2009 r.

 • Parwowiroza

  parwowirozaParwowiroza jest często spotykaną chorobą zakaźną psów. Najczęściej dotyczy zwierzat młodych, ale może też dotyczyć dorosłych i starych nie zaszczepionych psów. Jest wywoływana przez parwowirus (CPV-2), który atakuje m. in. komórki krypt jelitowych, szpiku kostnego, mięśnia sercowego oraz tkankę limfatyczną.

  Występowanie i drogi zakażenia.

  Najczęściej chorują psy młode (do 6 mies.) oraz starsze (8-12 lat), a także inne, u których wystąpiło przejściowe osłabienie odporności.Zaobserwowano większą wrażliwość na zakażenie parwowirusem u rottweilerów, dobermanów, pitbullterierów, owczarków niemieckich i labradorów.Do zakażenia może dojść drogą pokarmową, np. przez zanieczyszczoną kałem karmę lub wodę oraz przez bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem lub ozdrowieńcem.

  Objawy.

  Objawy pojawiają się w 7-14 dni po zakażeniu. Stąd często właściciele szczeniąt kupionych na giełdach lub wystawach z pierwszymi objawami choroby spotykają się kilka dni po zakupie. Pierwszym objawem choroby jest biegunka i/lub wymioty. Biegunka najczęściej zawiera przetrawioną krew, stąd jej charakterystyczny, nieprzyjemny zapach oraz brunatne zabarwienie. Temperatura ciała może być podwyższona (do 41,5oC) lub obniżona. Pies jest obolały, apatyczny i osłabiony, nie interesuje się jedzeniem. W badaniach krwi stwierdza się znaczne obniżenie białych krwinek (tzw. leukopenia). Bardzo groźnym dla życia następstwem biegunki i wymiotów jest odwodnienie, dlatego należy jak najszybciej nawodnić chorego psiaka. W końcowym stadium parwowirozy może wystąpić żółtaczka oraz DIC (zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego).

  Możliwa jest również postać sercowa parwowirozy, ostatnio, ze względu na szeroko stosowane szczepienia, rzadziej spotykana.

  Rozpoznanie.

  Podejrzewać chorobę należy u każdego szczeniaka kupionego w dużych skupiskach zwierząt, szczepionego tuż przed sprzedażą, nie szczepionego lub nie odrobaczonego (u zwierząt zarobaczonych szczepionki nie dają odpowiedniej odporności), u którego wystąpi biegunka lub wymioty.

  Jeżeli biegunka zawiera krew, należy chorobę traktować bardzo poważnie i jak najszybciej udać się do lekarza weterynarii! Dla życia zwierzęcia każda godzina zwłoki może być groźna!

  W ocenie stanu pacjenta pomagają badania krwi - morfologia oraz badania biochemiczne. Potwierdzeniem rozpoznania są badania serologiczne, wykonywane z surowicy lub z kału chorego zwierzęcia.

  Leczenie.
  -Odpowiednie nawodnienie (w oparciu o objawy i badania krwi) - najlepiej dożylne, u bardzo młodych szczeniąt może być doszpikowe. Podaje się płyny wieloelektrolitowe (najlepiej płyn Ringera z mleczanami), a w przypadku hipoglikemii również glukozę.
  -Surowica odpornościowa, leki podnoszące odporność.
  -Całkowita głodówka przez 24-48 godzin! Potem - według zaleceń lekarza. Najczęściej wprowadzamy w małych ilościach gotowe karmy dietetyczne (np. Eukanuba Veterinary Diet Intestinal Puppy lub Royal Canin Intestinal Diet).
  -Leki przeciwwymiotne (np. metoklopramid) i przeciwbiegunkowe.
  -Antybiotyki - stosowane są osłonowo, ponieważ zniszczona błona śluzowa jelit oraz osłabiona odporność organizmu predysponują do wtórnych zakażeń bakteryjnych.
  -Leczenie wspomagające - witaminy, preparaty usprawniające pracę wątroby.

  Rokowanie.

  Procent przeżywających psów zależy od zjadliwości wirusa, poziomu odporności zwierzęcia oraz od intensywności opieki lekarskiej. Przy intensywnym leczeniu przeżywa nawet do 80-90% psów, jeżeli dołączą się powikłania, śmiertelność może sięgać nawet 100%.

  Profilaktyka.

  Profilaktyka parwowirozy polega na regularnym stosowaniu szczepień ochronnych.
  Szczepienie szczeniąt: •I szczepienie - w wieku 6 tyg.
  •II szczepienie - w wieku 9 tyg.
  •III szczepienie - w wieku 12 tyg.
  •u ras szczególnie wrażliwych zaleca się dodatkowe szczepienie w wieku 15-16 tyg.
  Szczepienie psów dorosłych: •Szczepienia przypominające wykonuje się co 3 lata
  •U suk hodowlanych - dodatkowe szczepienie 2 tyg. przed kryciem (zwiększona ilość przeciwciał przekazywana szczeniętom).

  UWAGA!!! Psy, które przechorowały parwowirozę należy izolować od innych, zdrowych psów przez co najmniej 1 tydzień od całkowitego wyleczenia.


  żródło  lek. wet. Maja Ingarden (2004-08-21) http://therios.eu

 • Wścieklizna


  wściekliznaWścieklizna to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa RNA z rodziny Rhabdoviridae, z rodzaju Lyssavirus. Występuje w 7 biotypach (większość u nietoperzy), z których wszystkie są patogenne dla człowieka (choroba śmiertelna u ludzi, zgon następuje w przebiegu niewydolności oddechowej).W Polsce wścieklizna występuje zarówno wśród zwierząt dzikich (np. u lisów, czy nietoperzy), jak i zwierząt gospodarskich (przykładem są konie) i zwierząt domowych (psy, koty). Na wściekliznę nie chorują ryby, ptaki oraz gady. Choroba ta jest trudna do całkowitego wyeliminowania, ponieważ nie ma sposobu na to, by szczepić na nią zwierzęta, żyjące na wolności, dziko.


  Zarażenie wścieklizną
  Zwierzęta i ludzie zarażają się wścieklizną, gdy zostaną ugryzieni przez zainfekowane zwierzę. Do rany dostaje się wówczas ślina chorego zwierzaka i wirus atakuje pogryzionego. Istnieje również możliwość zarażenia się w inny sposób niż poprzez ugryzienie. Może do tego dojść, gdy tylko ślina chorego dostanie się do organizmu drugiego osobnika, poprzez np. niewidoczne uszkodzenia skóry. Wystarczy, że zwierzę poliże swoją "ofiarę". Należy pamiętać, że ślina u chorego zwierzęcia może zawierać zarazki jeszcze zanim wystąpią objawy zarażenia. Okres wylęgania wścieklizny jest różny i trwa zazwyczaj od 14 do 90 dni u zwierząt mięsożernych i od 20 do 150 dni u zwierząt roślinożernych.
   
  Objawy i przebieg wścieklizny
   Można wyróżnić dwie postacie wścieklizny:

      - gwałtowną (inaczej zwaną szałową),
      - cichą (porażenną).

  Postać gwałtowna wścieklizny charakteryzuje się tym, że zwierzę nagle zachowuje się zupełnie inaczej niż dotychczas. Zwierzęta dzikie, z reguły nieufne wobec człowieka, stają się spokojne, mniej bojaźliwe, natomiast zwierzęta domowe, na co dzień spokojne, stają się nagle agresywne. Przestają jeść i pić, gryzą inne napotkane zwierzęta i ludzi, często uciekają, połykają niejadalne przedmioty. Później dochodzi do różnych porażeń, skutkujących np. występowaniem zeza, opadaniem żuchwy. Pies jest wyczerpany, i w ostatnim stadium wścieklizny umiera. Warto wiedzieć, że zanim dojdzie do fazy podniecenia i porażenia, pojawiają się objawy zwiastunowe, który powinny zaniepokoić właściciela i skłonić do wizyty u lekarza weterynarii. Jeśli zauważysz, że Twój pies jest niespokojny lub nadpobudliwy, nagle zmieniło się jego zachowanie, nie reaguje na polecenia, ma nierównomiernie rozszerzone źrenice albo podwyższoną temperaturę, nie czekaj, zgłoś się do specjalisty. Pamiętaj, że w chorobie nie muszą występować wszystkie wymienione symptomy. Wścieklizna może przybrać formę utajoną i objawić się dopiero w fazie porażennej.
   Postać cicha wścieklizny przebiega w podobny sposób, jednak bez ataków agresji. Również ostatnim stadium w jej przypadku jest śmierć. Śmierć w wyniku wścieklizny następuje po 5-7 dniach od wystąpienia pierwszych objawów choroby, które poprzedzone bywają nawet kilkumiesięcznym okresem inkubacji.
   
  Jak leczyć wściekliznę
  Niestety, wścieklizny nie da się wyleczyć. Wściekliźnie można jedynie zapobiegać. Obecnie, wszystkie psy mają obowiązek być raz do roku szczepione przeciwko tej ciężkiej, śmiertelnej chorobie.
   
   Ugryzienie człowieka przez psa
   Jeśli zostaniemy ugryzieni przez psa lub inne zwierzę, nie powinniśmy zbyt szybko tamować krwawienia, ponieważ razem z wypływającą krwią, pozbędziemy się śliny zwierzaka, który może mieć przecież wściekliznę. Ranę należy później przemyć wodą lub najlepiej wodą z mydłem, ponieważ wirus odpowiadający za wściekliznę jest wrażliwy na mydło. Następnie powinniśmy udać się do lekarza, który powie nam, co dalej.


   Co zrobić z psem, który ugryzł
   Zwierzę, które zaatakowało człowieka powinno zostać poddane obserwacji, bez względu na to, czy jest regularnie szczepione, czy nie. Obserwacja polega na czterokrotnym przyprowadzeniu psa do lecznicy weterynaryjnej, w wyznaczonych przez lekarza weterynarii terminach. Podczas wizyt, weterynarz ogląda zwierzę pod kątem objawów, występujących w przypadku wścieklizny. Jeśli nie ma możliwości doprowadzenia chorego zwierzęcia do weterynarza, ugryziony człowiek musi koniecznie zostać poddany szczepieniu przeciwko wściekliźnie.


  OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA OCHRONNEGO PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

  SPOCZYWAJĄCY NA POSIADACZACH ZWIERZĄT

  Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

  „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”

  Zgodnie z art. 85 ust. 1a w/w ustawy „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku podlega karze grzywny.”

  szczepionkaDowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii.

  Pies pierwszy raz musi zostać zaszczepiony do ukończenia czwartego miesiąca życia
  a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy!

  Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje grzywną w wysokości do 500zł.

   

   

   

   

   

   

   

  żródło http://www.napsimtropie.pl;https://4lapy.pedigree.pl/