Regulaminy/informacje

pf 1653482001

 

Objaśnienia skrótów i tytułów używanych na wystawach psów w Polsce :

FCI (FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE) – Międzynarodowa Federacja Kynologiczna 

 ZKwP - ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE