Informacje/Regulaminy

Lista okulistów wydających certyfikaty badań oczu pod kątem chorób dziedzicznych:

Przydomek hodowlany to nazwa hodowli, w której rodzą się szczenięta bez względu na rasę. 
Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego.
Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu Oddziału na formularzu. Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący w bazie ZKwP lub w bazie FCI ) nie może być zarejestrowany.

 Za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) obowiązuje opłata w wysokości 30 złotych.

Komplet dokumentów:

– skan wyniku badania,

– skan rodowodu,

– skan dowodu wpłaty

   Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych przez Związek Kynologiczny w Polsce
    do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:

WYKAZ LEKARZY WETERYNARII
upoważnionych przez Związek Kynologiczny w Polsce do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego: